Záruka

Všechno nářadí SKIL prochází důkladnou kontrolou a testy a podléhá nejpřísnějším procedurám kontroly jakosti společnosti SKIL. Proto SKIL poskytuje záruku na elektrické nářadí i měřicí přístroje. Tato záruka neomezuje práva kupujícího, která plynou z kupní smlouvy s prodejcem, či platné místní zákony.

Dodatečnou záruku na nářadí SKIL poskytujeme při splnění následujících podmínek:

1. Poskytujeme záruku při splnění podmínek uvedených v následujících bodech 2 až 8, v záruční době zdarma odstraníme jakékoliv závady nářadí, které prokazatelně vznikly následkem vady materiálu nebo výrobní vady.

2. Záruční doba činí 24 měsíců. Případně 12 měsíců v případě profesionálního nebo podobného použití. Záruční doba začíná dnem zakoupení nářadí prvním kupujícím, které je uvedeno v originálním nákupním dokladu.

3. Záruka nezahrnuje následující:

  • Součásti, které podléhají opotřebení během normálního použití nebo přirozenému použití, a rovněž vady vzniklé následkem opotřebení během normálního použití nebo přirozeného použití.
  • Vady nářadí způsobené nedodržením pokynů v návodu k obsluze, nesprávným použitím, použitím za abnormálních okolních podmínek nebo za abnormálních podmínek použití, přetížením nebo nesprávnou údržbou.
  • Vady nářadí způsobené použitím příslušenství nebo součástí, které nejsou originálním příslušenstvím nebo součástmi SKIL.
  • Nářadí, které bylo upravováno, nebo které bylo vybaveno doplňky.
  • Drobné újmy z požadované kvality, které podstatným způsobem neovlivňují kvalitu a použitelnost nářadí.

4. Poskytujeme 6měsíční záruku na prokazatelné vady materiálu nebo výrobní vady akumulátorů i přesto, že akumulátory jsou součástmi, které podléhají opotřebení.

5. Všechny závady podléhající záruce odstraníme zdarma, a to opravou nebo výměnou (za stejný nebo srovnatelný model) vadného nářadí. Vyměněné nářadí nebo součásti se stávají naším majetkem.

6. Záruční nároky musí být uplatněny v průběhu záruční doby. Dotyčné nářadí, s výjimkou příslušenství nebo speciálního pouzdra, musí být společně s originálním nákupním dokladem, na kterém je uvedeno datum nákupu a popis výrobku, předloženo prodejci nebo jednomu ze zákaznických servisních center uvedených na www.skileurope.com. Ze záruky je vyloučeno částečně nebo úplně rozebrané nářadí. Pokud kupující odešle nářadí prodejci nebo zákaznickému servisnímu centru, náklady a rizika spojená s přepravou nese kupující.

7. Záruka se nevztahuje na jakékoliv nároky vyjma práva na odstranění vady uvedeného v této záruce.

8. Záruční doba tohoto nářadí se neprodlužuje ani neobnovuje následkem jakékoliv námi provedené záruční práce.

Výše uvedená záruka platí na nářadí zakoupené a používané v Evropě.

Tato záruka se řídí zákony Nizozemí, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Nizozemí

Duben 2017