Služba

Opravy

Záruční opravy
Se žádostmi o opravy se obracejte na svého prodejce výrobků SKIL (a připravte si doklad o koupi). Váš prodejce zajistí, že opravu nástroje provedou plně kvalifikovaní servisní technici. Nářadí můžete vrátit bez příslušenství a pouzdra. Před vrácením nesmíte nářadí demontovat. Náklady na opravu jsou hrazeny společností SKIL. V některých případech vám výrobek místo opravy vyměníme.

Pozáruční opravy
Se žádostmi o opravy se obracejte na svého prodejce výrobků SKIL.

Náhradní díly

Náš servisní partner nabízí možnost objednávání náhradních dílů prostřednictvím následujícího internetového obchodu.

Přejděte do internetového obchodu s náhradními díly

Záruka

Všechno nářadí SKIL prochází důkladnou kontrolou a testy a podléhá nejpřísnějším procedurám kontroly jakosti společnosti SKIL. Proto SKIL poskytuje záruku na elektrické nářadí i měřicí přístroje. Tato záruka neomezuje práva kupujícího, která plynou z kupní smlouvy s prodejcem, či platné místní zákony.

Záruční podmínky

Návody k použití

Hledáte návod k použití? Můžete si ho stáhnout ze stránky příslušného výrobku. Starší nástroje SKIL najdete v našem archivu výrobků.