SKIL 0550 AA Detektor materiálů

  • Detekce různých materiálů: železných a neželezných kovů, vodičů pod napětím a dřevěných prvků
  • Velký LCD displej pro přesné a čitelné zobrazení
  • Pro maximální bezpečnost práce přístroj vždy detekuje vodiče pod napětím