SKIL 0520 AA Ultrazvukový dálkoměr

  • Ultrazvukové měření délky, plochy a objemu
  • Zobrazení teploty prostředí (ve °C) při zapnutí
  • Měření vzdáleností v metrech nebo ve stopách