Prevence proti vloupání

80% of 100%

Většina vniknutí za účelem vloupání proběhne dveřmi či oknem, jež lze snadno otevřít.Pokud provedete několik jednoduchých opatření, můžete učinit svůj domov mnohem bezpečnějším.Například může být pro zloděje mnohem těžší získat přístup do vašeho objektu, použijete-li silné a bezpečné dveřní a okenní zámky.Stejně tak je vhodné nainstalovat automatické ovládání světel, rolety či systém ochrany proti vloupání.

 1. Váš domov je výkladní skříň!

  Pamatujte, že pokud necháte záclony či žaluzie roztažené, je pro zloděje snadné přesně zjistit, co doma máte. Vhodná prevence vloupání tedy začíná tím, kam věci doma ukládáte a jaké máte denní navyklé rutiny.

  Kontrola interiéru
  Ujistěte se, že kolem domu nenecháváte odložené žádné předměty, které by pomohly zlodějům získat přístup. Takže není vhodné nechat v zahradě nebo ve volně přístupné kůlně nezamčené schůdky ani žebříky. A totéž platí i pro těžké nástroje – vždy je zamykejte. Sklepní či suterénní okna nechávejte zavřená, v případě potřeby je opatřete bezpečnostní mříží.

  Uvažujte jako zloděj.
  Pokud nenecháte otevřené dveře ani otevřená okna, začne zloděj tím, že se pokusí silou otevřít dveře či okna. Dobře se podívejte, kde jsou všechny potenciální body pro vniknutí. Není například možné dosáhnout do patra vylezením na strom, který je blízko u stěny, případně využít balkon, popelnici, okap či mříž pro popínání rostlin? Dalším potenciálním bodem pro vniknutí do domu je okénko na záchodě.
  Zloději mohou často získat vstup do objektu s využitím jednoduchých nástrojů jako kleští, šroubováku či páčidla. Proto jim to maximálně zkomplikujte a oni budou mít spíše tendenci jít zkusit štěstí někam jinam.

 2. Cylindrický zámek na vnějších dveřích

  Pokud chcete vyměnit jednoduchý zadlabávací zámek ve dveřích za bezpečnější cylindrický zámek, je třeba pamatovat na několik věcí:
  1. Hloubka zámku ve dveřích
  2. Vzdálenost mezi odpruženou západkou a zajišťovacím šroubem; obvykle tato vzdálenost činí 110 nebo 72 mm.
  3. Délka cylindrické vložky musí být stejná jako tloušťka dveří. Obvykle to bývá 60 mm.

  Pokud je ve dveřích cylindrický zámek již nainstalován, musí zajišťovací šroub či západka přesahovat minimálně o 20 mm. Výměna zámku je nejsnadnější, když je rozměr těla zámku i zapadacího plechu stejný jako v případě zámku starého. Pokud toto možné není, vyberte zámek s větší čelní deskou, aby bylo možné uchytit nové upevňovací šrouby a překrýt staré otvory. Stejně tak můžete do dveří nainstalovat doplňovací zajišťovací šroub.

 3. Systém s uzavřenou západkou

  Pokud použijete zámek s uzavřenou západkou místo obyčejného zapadacího plechu, nebude moci zloděj použít šroubovák k vytlačení západky či nočního zámku. Pro instalaci uzavřeného západkového systému je třeba do zárubně vrtačkou nebo jiným postupem vytvořit dostatečně velký otvor, do něhož bude možné skříňku západky umístit.

 4. Instalace čepů proti vloupání

  Čepy proti vloupání brání zloději odstranit dveře po vyražení čepu pantu.
  Asi 5 cm od každého pantu vyvrtejte do dveří otvor o průměru 10 mm a hloubce 30 mm. Vložte čepy proti vloupání do otvorů tak, že špičatá strana bude vystupovat ven ze dveří.
  Nyní tlakem dveře přivřete tak, aby vystupující čepy označily body na zárubni, kde je třeba vyvrtat otvory pro pouzdra čepů. Vyvrtejte tyto otvory – průměr 17 mm, hloubka 20 mm.
  Nyní můžete do otvorů vložit pouzdra. Na každé dveře lze umístit 3 čepy proti vloupání.

 5. Doplňkový zámek

  Pokud chcete vnější dveře zabezpečit ještě lépe, můžete na spodní část dveří nainstalovat druhý zámek. Tento druhý zámek upevněte zcela shodně jako hlavní zámek, který se nachází uprostřed dveří. Pokud nemáte pro tento zámek dostatek prostoru, můžete ještě nainstalovat nezadlabaný zámek, který se instaluje na vnitřní stranu dveří.

 6. Posuvné dveře, posuvná okna

  I posuvné dveře či posuvná okna, pokud je máte, můžete opatřit cylindrickými zámky. Tyto zámky jsou opatřeny čepem, který prochází posuvnou částí dveří či okna. Cylindrický zámek se ovládá klíčem a když je zamčený, dveře či okno nelze otevřít.
  Tento systém lze použít také v případě střešních oken a světlíků, například oken Velux. Mnoho lidí na tato okna zapomíná. Když se zloděj dostane na střechu, může otevřít zamykací mechanismus uvnitř světlíku šroubovákem, například skrz větrací kryt. V takovém případě cylindrický zámek s čepem zabrání vyklopení světlíku.

 7. Vyšší bezpečnost díky vícebodovému zámku

  Vícebodový zámek zajišťuje dveře ve 3 různých bodech. Tyto 3 zámky ovládá jediný klíč. Instalace se neliší od jednoduchého zámku, jedinou výjimkou je, že zapadací plech zámku sahá přes celou výšku dveří.

 8. Vícebodový nezadlabaný zámek

  Vícebodové zámky jsou také k dispozici v podobě nezadlabaných (povrchově montovaných) zámků. Tyto zámky mají tu výhodu, že je možné je instalovat na dveře bez toho, že by bylo třeba provádět nějaké rozsáhlé změny. Středový zámek se instaluje úplně stejně jako jednoduchý nezadlabaný zámek. Dvě tyče spojují středový zámek se dvěma kotvícími body: jeden se nachází nahoře na dveřích a druhý dole. Tyto tyče můžete uříznout na požadovanou délku a poté nainstalovat vodítka pro tyče.
  Pamatujte, že tyče musí být delší než vlastní dveře, protože musí zapadnout do zapadacích plechů nahoře a dole, když jsou dveře zamčené. Nejprve nainstalujte horní zapadací plech do horní části zárubně. Poté, je-li to třeba, vyrobte prohlubeň v podlaze, do níž bude zapadat spodní konec tyče. Nakonec zkontrolujte, zda všechny části tyčového mechanismu fungují, jak mají.

 9. Instalace bezpečnostních mříží do suterénních či sklepních oken

  Bezpečnostní mříže či tyče můžete umístit buď před suterénní či sklepní okna, nebo za ně. Často je možné zakoupit bezpečnostní mříže či tyče již připravené k instalaci na okenní rámy standardních velikostí, případně si můžete takové sestavy vytvořit sami. Rozdělte šířku okna na úseky široké asi 20 cm a označte si pozice jednotlivých tyčí. Vrtačkou či sekáčem připravte potřebné otvory (hloubka nejméně 8 cm) ve stěně. Ujistěte se, že jsou tyče vertikálně i horizontálně pevné a zajistěte je cementem.

 10. Dveřní průhled

  Abyste měli jistotu, že neotevřete nevítaným hostům, můžete si na dveře instalovat dveřní průhled („kukátko“). Takto budete moci zjistit, kdo za dveřmi stojí, ještě než ho vpustíte dovnitř. Vyvrtejte otvor do dveří přibližně ve výšce očí (asi 1,65 m nad zemí) o průměru, jak se uvádí na obalu k zakoupenému dveřnímu průhledu. Přišroubujte 2 části dveřního průhledu obsahující optické čočky co možná nejdál od sebe.

 11. Dveřní bezpečnostní zástrčka či řetěz

  Další možnost, jak zjistit totožnost návštěvníka, než otevřete dveře, nabízí bezpečnostní zástrčka či řetěz. Umožňuje dveře mírně pootevřít pro identifikační účely, ale znemožňuje dveře otevřít úplně.

 12. Bezpečnostní fólie

  Pokud použijete samolepicí fólii, okno se v případě rozbití skla nerozpadne na ostré kusy. Nařežte fólii na správný rozměr a přilepte ji na sklo. Tato samolepicí fólie se snadněji aplikuje, pokud okno nejprve navlhčíte mýdlovým vodním roztokem. Vodu potom zpod fólie vytlačíte spolu se zbytky vzduchových bublinek pomocí stěrky. Následně stačí nechat vše zaschnout, a je hotovo!

 13. Ohnivzdorný sejf

  Pevně ukotvený ohnivzdorný sejf představuje vhodné místo, kam uložit cennosti a důležité dokumenty tak, aby byly v bezpečí před ohněm i zloději. Také budete vždy vědět, kde tyto cennosti či dokumenty máte, takže je nebudete muset hledat, až je budete potřebovat. Většina ohnivzdorných sejfů je opatřena číselníkovým zámkem.
  Pro instalaci ohnivzdorného sejfu je třeba vybrat v domě chytré místo, například uvnitř skříně. Sejf stačí položit na polici ve skříni a upevnit jej vzadu ke zdi. Nebo v případě skutečně profesionální práce můžete sejf upevnit do otvoru ve zdi a zajistit jej cementem.

Hodnocení

Ohodnoťte tyto postupy s pokyny.

Prevence proti vloupání

4
4 of 5

153 celkem

 • 5
  83
 • 4
  29
 • 3
  15
 • 2
  7
 • 1
  19