Natírání venkovních stěn

82% of 100%

Natřením venkovních stěn domu můžete dosáhnout svěžího vzhledu dobře udržované stavby a vytvořit významnou přidanou hodnotu. Nátěr rovněž chrání stěny před větrem a povětrnostními vlivy. Ale natírání venkovních stěn vyžaduje jistou míru znalostí a příprav. Musíte si vyhradit spoustu času na přípravy a vybrat ty nejkvalitnější materiály. Poskytnou vám tu nejlepší záruku dobrých výsledků a dlouhodobé ochrany.

Čemu věnovat pozornost
Používejte kvalitní štětce a válečky – přinášejí znatelně lepší výsledky.

 1. Volba nátěru

  Nejvhodnější volbou pro venkovní stěny je akrylový nátěr na stěny (rozpustný ve vodě). Tento typ nátěru pomáhá zajišťovat vodotěsnost stěn a zároveň umožňuje odpařování vlhkosti ze stěn do venkovního ovzduší. Před natíráním venkovní stěny odstraňte co nejvíce překážek, například okenice, rostliny a keře, břečťan atd. Také byste měli zkontrolovat spárování cihlového zdiva a odstranit veškeré ucpávky, šrouby, hřebíky atd.

 2. Oprava prasklin a spárování zdiva

  Chcete-li natírat starou cihlovou stěnu, je značně pravděpodobné, že malta mezi některými cihlami bude popraskaná nebo vypadaná. Takovéto závady budete muset nejprve opravit. Bude třeba, abyste odstranili poškozené části, obnovili spáry a opravili všechny praskliny a další vady.

 3. Usazeniny soli

  Pokud se chystáte natírat novou stěnu, je dosti pravděpodobné, že na povrchu objevíte sůl a usazeniny bílé barvy. Zbytky soli na nových stěnách vznikají v důsledku odpařování vnitřní vlhkosti. Můžete je odstranit drátěným kartáčem nebo multifunkčním odstraňovačem nátěrů s čisticím kotoučem. Potom odstraňte uvolněný prášek měkkým kartáčem. Upozornění: nedopusťte, aby čisté a suché stěny opět zmokly! A nepoužívejte vysokotlaký čistič, jinak byste museli začít znovu od začátku.

 4. Čištění stěny

  Vždy začínejte na čisté stěně. Pokud je stěna citlivá na vodu nebo žijete v zalesněném prostředí, jistě jste zaznamenali růst mechu nebo řas. Můžete je odstranit drátěným kartáčem a modelářským nožem. Potom ošetřete stěnu 50% roztokem bělidla. Nechte ho působit několik hodin a potom ho důkladně spláchněte vodou. Než začnete s natíráním, ujistěte se, že stěna je skutečně suchá – může to trvat několik dnů.

 5. Tlakový čistič

  Pomocí tlakového čističe lze ze stěny odstranit většinu nečistot. Zároveň jim můžete odstranit veškerou uvolněnou barvu a smetí. V případě potřeby můžete natřít stěnu prostředkem na odstraňování mechu – nechte ho působit a potom opět očistěte stěnu postřikem. Potom počkejte 14 dnů, než budete moci začít s natíráním; doba schnutí je samozřejmě závislá na počasí.

 6. Vzlínající vlhkost

  Máte-li problém s vlhkostí ve stěně, budete ho muset nejprve vyřešit. Důvodem může být nedostatečná izolace mezi základy a stěnou. V takovém případě můžete přidat větrací otvory, například do svislé mezery ve spárování, nebo můžete nahradit jednu cihlu větrací mřížkou.

 7. Stěny s drobivým povrchem

  Na stěnách se starším nátěrem se může usazovat poprašek, který brání dobrému přilnutí nové vrstvy nátěru. V takovém případě je nutné podkladový povrch zpevnit speciálním základním nátěrem. Dobrý a pevný povrch je nezbytný, jinak by nátěr nemohl správně přilnout a brzy by se opět uvolnil.

 8. Vytvořte pruh na základně stěny

  Spodní stranu stěny v úrovni terénu byste měli očistit kartáčem od zeminy a písku, aby se nezanesl štětec. Pokud možno vykopejte půdu do hloubky jedné cihly, odstraňte písek a nechte povrch důkladně vyschnout. Nejprve naneste podkladový nátěr na nenatřené cihly a nechte ho schnout alespoň 12 hodin. Pokud zvýrazníte tento „pruh“ tmavší barvou, cákance bláta budou méně patrné.

 9. Zamaskujte dveřní a okenní rámy

  Zakryjte okolní rostliny a keře plastovou fólií. Zamaskujte okenní a dveřní rámy a ostatní dřevěné konstrukce maskovací páskou. Nejprve natřete okraje stěny velkým štětcem, potom pokračujte spoji mezi stěnou a dveřními rámy, okenními rámy a okapy. Ujistěte se, že natřené povrchy se dostatečně překrývají, a natřete suchou část k okrajům mokrého nátěru.
  Barvou příliš nešetřete – jestliže nepoužijete dostatečné množství barvy, mohou se objevit nevyrovnané, skvrnité plochy.
  Zkontrolujte čísla sérií používané barvy. Pokud se liší, je dosti pravděpodobné, že zaznamenáte rozdíly v barvě; ty se mohou objevit také po delší době skladování.

 10. Roztírání barvy

  K natírání použijte váleček s dlouhým vlasem. Překrývání tahů pak nebude tolik patrné a budete moci pracovat rychleji. Ujistěte se, že váleček je důkladně naplněný barvou. Naneste svislý pruh barvy. Naplňte váleček další barvou a naneste další pruh barvy ve vzdálenosti 40 cm. Nyní šikmými tahy válečkem vyplňte prostor mezi oběma pruhy. Ujistěte se, že barva se dostala do všech mezer a spár. Potom natírejte povrch od horního okraje do poloviny stěny a dále od poloviny dolů k zemi.
  Potom pokračujte dalšími pruhy směrem doleva nebo doprava. Na menší plochy a v okolí dveřních nebo okenních rámů používejte užší váleček. Pamatujte, že tyto části budou mít vždy mokrý okraj a že byste měli postupovat od suchých k mokrým částem.

 11. Žebřík nebo lešení

  K natírání si vždy vyberte den bez deště a větru. Použijte vhodný žebřík nebo štafle, které by měly být asi jeden metr nad pracovní výškou. Ujistěte se, že žebřík stojí na stabilním povrchu a je pevně podepřený, abyste nespadli.
  Opřete žebřík o stěnu v úhlu asi 15°. Pokud se při práci musíte natahovat do stran dále než na délku paže, vždy přemístěte žebřík.

 12. Distanční opěra

  Distanční opěra zvyšuje stabilitu žebříku a bezpečnost práce. Můžete ji snadno připevnit k jakémukoliv žebříku a oceníte ji například při práci na převislých okapech. Distanční opěra obvykle zvětšuje vzdálenost mezi žebříkem a stěnou o 35 cm. V zájmu bezpečnosti práce je nejlepší pronajmout si lešení nebo pojízdnou plošinu.

 13. Okapové žlaby

  Často je nutné provádět také údržbu okapových žlabů a okrajů střechy včetně natírání. Pokud jste si pronajali lešení nebo pojízdnou plošinu, můžete důkladně zkontrolovat technický stav okapů a případně provést potřebné opravy. Viz také postup s pokyny v části „Údržba okapů“.

Hodnocení

Ohodnoťte tyto postupy s pokyny.

Natírání venkovních stěn

4.1
4.1 of 5

382 celkem

 • 5
  194
 • 4
  105
 • 3
  30
 • 2
  15
 • 1
  38