Montáž detektoru kouře

78% of 100%

Domov znamená pocit bezpečí. A k tomu patří detektor kouře. V případě požáru se do vzduchu uvolňují jedovaté látky, např. oxid uhelnatý, a hrozí nebezpečí smrtelné otravy, zejména v noci nebo pokud necítíte žádný zápach nebo si požáru nevšimnete. Proto je vhodné chránit sebe i svou rodinu montáží detektorů kouře, které vám poskytnout čas oheň uhasit nebo alespoň uniknout. 

 1. Jak detektor kouře funguje?

  Detektor kouře spustí výstražný signál, jakmile ve vzduchu zjistí kouře nebo plyn, takže na oheň reaguje nepřímo. Existují také detektory, které reagují na teplo nebo světlo. V domácnostech se však nejčastěji používají detektory reagující na kouř.

 2. Pokud se ozve signál

  • • Zavolejte hasiče nebo tísňovou linku.
  • V místnosti, kde požár vypukl, zavřete všechny dveře a okna.
  • Neotvírejte dveře, pokud jsou na dotyk teplé.
  • Pokuste se pomoci všem v místě požáru uniknout do bezpečí.
  • Ústa a nos si zakryjte navlhčenou látkou. Nevdechujte kouř.
  • Držte se u podlahy, kde je nejnižší teplota a zároveň nejnižší koncentrace kouře a jedovatých plynů.

 3. Nevhodná místa pro detektor kouře

  Některá místa nejsou pro detektor kouře vhodná, protože by mohlo často docházet k planým poplachům:
  • Místa, kde se tvoří pára, jako např. ve sprše, v koupelně či v kuchyni,
  • blízko ventilačních otvorů, kamen, kotlů či radiátorů – na těchto místech může vzduch proudit tak, že se kouř k detektoru nedostane,
  • v garáži, kde mohou výfukové plyny spustit planý poplach,
  • blízko svítidel, kde se může detektor kouře rychle zanést prachem v důsledku proudění vzduchu způsobeného teplem od žárovky; detektor kouře by měl být nejméně 30 cm od žárovek.

 4. Detektor kouře na únikových cestách

  Detektory kouře by měly být nainstalovány na únikových cestách. V případě požáru budete vědět, kudy se bezpečně dostat z domu. Nejlepší místo pro detektor kouře je na stropě. V praxi se detektory kouře instalují v obývacích pokojích, v halách a odpočívadlech schodišť, na schodech do podkroví, v kuchyňských přípravnách či v přilehlých garážích. Pokud máte vícepodlažní dům, je vhodné nainstalovat detektor kouře do každého patra. Je důležité, abyste detektor slyšeli v ložnici. Máte-li nainstalováno více detektorů, je vhodné, aby byly propojeny.

 5. Montáž

  Odstraňte kryt a podržte detektor u stropu.
  Vyznačte montážní otvory. 6mm vrtákem do zdiva nebo do dřeva vyvrtejte otvory potřebné hloubky a zasuňte do nich hmoždinky. Pokud je strop z dutých desek, budete potřebovat speciální hmoždinky. Přišroubujte detektor. Pokud je detektor napájený z elektrické sítě, zapojte je podle pokynů. Nejlepší místo pro detektor kouře je uprostřed pokoje.

 6. Aktivace detektoru kouře

  Vložte baterie do držáku a nasaďte kryt. Stiskněte zkušební tlačítko a přesvědčte se, že detektor funguje. Nezapomeňte podle potřeby měnit baterie! Všechny detektory kouře spustí varovný signál, když jsou baterie téměř vybité.

 7. TIP!

  Baterie nevyhazuje do domovního odpadu. Odevzdávejte je na sběrném místě. Nebo používejte kvalitní dobíjecí baterie.

Hodnocení

Ohodnoťte tyto postupy s pokyny.

Montáž detektoru kouře

3.9
3.9 of 5

149 celkem

 • 5
  78
 • 4
  30
 • 3
  14
 • 2
  5
 • 1
  22