Excentrická bruska

  1. Jak dosáhnout co nejlepších výsledků při broušení?

    Výsledná kvalita broušení závisí na různých faktorech. Například je důležité ve vhodnou dobu vyměnit opotřebené brusné papíry. A nikdy bychom nedoporučili používat stejný brusný papír na dřevo i na kov. Také byste měli brát v úvahu zrnitost brusného papíru.
  2. Zapněte excentrickou brusku dříve, než se brusná deska dostane do styku s obrobkem. Posunujte nástroj podél pracovního povrchu rotačními nebo výstředními pohyby souběžnými s povrchem, nikoli šikmo, aby se předešlo vzniku nevzhledných stop po broušení.
  3. Během broušení je také důležité příliš netlačit. Jestliže příliš silně tlačíte na brusku, výsledek bude horší, brusná deska se rychleji opotřebí a sami se zbytečně unavíte.
  4. Na některých excentrických bruskách můžete navíc nastavovat rychlost. Skutečně to pomáhá k dobrým výsledkům na různých materiálech. Než začnete, můžete vyzkoušet rychlost nástroje na kusu odpadního materiálu, abyste mohli určit správnou rychlost pro vaši práci.