Kmitací pila

  1. Co znamená nastavení předkmitu na kmitací pile?

    Pokud má kmitací pila nastavení orbitálního předkmitu, pilový plátek při pohybu opisuje elipsu, což zrychluje řezání v přímé linii. Čím větší předkmit, tím rychlejší řezání. Čím menší předkmit, tím přesnější řezání.